Ero Oja by Shola Allyson [Video + Lyrics]

Lyrics: Ero Oja – Shola Allyson

Ero oja olowo
Ja lo lo, ja lo lo
Ero oja olomo
Ja lo lo, ja lo lo
Ero oja olowo
Ja lo lo, ja lo lo
Ero oja olomo
Ja lo lo, ja lo lo
Ki le ti s’oja yi si o?
Ja lo lo ja lo lo
Ki le ti s’aye si?
Ja lo lo ja lo lo
Ki le ti s’oja yi naa?
Ja lo lo ja lo lo

E ma ma je k’oja yi tu mo wa lori
Ja lo lo ja lo lo
A bebe, e ma ma je k’oja yi tu mo wa lori
Ja lo lo ja lo lo
E w’oja yi se, e ba wa se k’o da
Ja lo lo ja lo lo
E w’oja yi se, e ba wa se k’o da
Ja lo lo ja lo lo

A ki yin ooo, eyin agba
E ku agba eyin agba to t’agba to t’aye se, agba yin a dale
Omode ni mi oooo, k’Oluwa da mi lagba
Agba to n mu’le ro
To to se bi imoran, mi o to gba yin ni ‘moran
Ise Olorun ni mo n je
Ki le ti s’aye si o, eyin to di ‘po mu
Ki le ti lo’po si, eyin ta gb’ ola fun
A sipe e ba wa s’oja yi ko ma la tu mo wa lori
A sipe e ba wa w’oja yi naa ko ma la tu mo wa lori o
Eyi te ba se la maa ba o aanu ola wa, e je o se yin

Ero oja olowo
Ja lo lo, ja lo lo
Ero oja olomo
Ja lo lo, ja lo lo
Eyin agba t’o wa lori ile, ero oja
Ja lo lo, ja lo lo
Eyin agba t’o wa niwaju, eyin lero oja
Ja lo lo, ja lo lo
Ki le ti s’oja yi si o?
Ja lo lo ja lo lo
Ki le ti s’aye si?
Ja lo lo ja lo lo
Ki le ti s’oja yi naa?
Ja lo lo ja lo lo
E ma ma je k’oja yi tu mo wa lori
Ja lo lo ja lo lo
To to se bi imoran, mi o to gba yin ni ‘moran
Ja lo lo ja lo lo
E w’oja yi na o, e ba wa se k’o da
Ja lo lo ja lo lo
Nitori ola wa, e ba wa se k’o da
Ja lo lo ja lo lo

Ipokipo t’a ba wa, k’a ranti Eni to lemi to fun wa mi
B’agba miran ba soro, a b’omi tutu s’okan mi
E je a maa ranti Oba orun to f’ola ran wa ni ‘se s’aye
E wo awon omo to wa loke ohun bi won ti n p’ebi mo ‘nu
E wo awon eni to wa lapa ibi bi won ti n rare k’aye
Ranti Eni to lemi re, ranti Eni nla to le ji, to le pa ni iseju kan
O ki ‘yun bo ‘le, o fa ‘yun yo
Won ke ‘borun meje, won gbe ‘gba ata
Isoro si re, ihuwasi re, ilo ‘po si re, eh eh
Ranti Oba to lesan o

Ero oja olowo
Ja lo lo, ja lo lo
Eyin obi wa, eyin egbon wa to wa niwaju
Ja lo lo, ja lo lo
Ki le ti s’oja yi si o?
Ja lo lo ja lo lo
Obiri laye o, ko duro sodo enikan
Ja lo lo ja lo lo
Eyi to ba se la o royin ranti ola
Ja lo lo ja lo lo
Ki le ti s’aye si o?
Ja lo lo ja lo lo
Ki le ti na ‘ja yi si?
Ja lo lo ja lo lo
E ma ma je k’oja yi tu mo wa lori
Ja lo lo ja lo lo
E ma ma je k’oja yi tu mo wa lori o o
Ja lo lo ja lo lo
E w’oja yi na o, e ba wa se k’o da
Ja lo lo ja lo lo
Nitori ola wa, a bebe, e ba wa se k’o da
Ja lo lo ja lo lo

Ebe la be o
Nile loko lodo eyin agba e w’ oja yi na
Ko ma baje la n toro
Agbara atorun wa a di yin mu o
Eleduwa a gba fun wa,
Amin o
Amin ase

Ero oja olowo
Ja lo lo, ja lo lo
E gb’ ekun wa ba se n bebe eyin ero oja
Ja lo lo, ja lo lo
B’aye ti ri yi o da, eyin ero oja
Ja lo lo, ja lo lo
Ife eleda fun wa ko ni ‘yi o rara
Ja lo lo, ja lo lo
Nitori ola wa, e w’ ekun wa
Ja lo lo ja lo lo
B’aye ti ri yi o da o
Ja lo lo ja lo lo
Ki le ti s’oja yi na?
Ja lo lo ja lo lo
E ma ma je k’oja yi tu mo wa lori
Ja lo lo ja lo lo
E ma ma je k’oja yi tu mo wa lori
Ja lo lo ja lo lo
E ma ma je k’oja yi tu mo wa lori
Ja lo lo ja lo lo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s